top of page

 • Text Books for Children - Kotba għat-Tagħlim (Tfal)

 • Short Stories and Novels for Children - Stejjer qosra u rumanzi għat-tfal

 • Plays for Children - Drammi għat-tfal

 • Poems for Children - Poeżiji għat-tfal

 • Novels for Teenagers - Rumanzi għall-addolexxenti

 • Short Stories for All Ages - Stejjer qosra għal kull età

 • Short Stories and Novels for Adults  - Stejjer qosra u rumanzi għall-Kbar

 • Poems - Poeżiji

 • Translations - Traduzzjonijiet (English and Albanian) (Ingliż u Albaniż)

 • Autobiography - Awtobijografija

 • Translations of books for children - Kotba għat-tfal maqlubin għall-Malti

 • Adaptations of books for children - Adattatamenti ta' kotba bil-Malti u oħrajn mill-Ingliż

PUBLIKAZZJONIJIET - PUBLICATIONS

bottom of page