LETTERATURA (TFAL) - LITERATURE (CHILDREN)

Fra Mudest

Aktar Praspar ta' Fra Mudest

Mill-Ħorġa ta' Fra Mudest

Mid-Dinja ta' Fra Mudest

40 sena Fra Mudest

50 sena Fra Mudest

Fra Mudest u l-Figolla tal-Pirjol (7+)

Darbtejn Insiru Tfal

Pipettu

Is-Salib tad-Deheb

Il-Ħalliel tal-Figorini

Avventura f'Għar il-Kbir

Il-Misteru ta' San Luċjan

Il-Misteru tal-Maqluba

Ali Kali

Mammaroka

Pandolino

Galatea

Kemm nixtieq li kelli l-Ġwienah

Minn bejn il-Kwinti

Id-Dudu

Il-Ġrajja tad-Dudu

Il-Kelb ta' Tanja

In-Nemlu l-Għażżien

Reno u Sara

Marjo u Liża

Mark u Tanja

L-Għasfur tal-kwiekeb.