Kummenti dwar l-Awtur 

Il-pinna tiegħu hija tant mirquma li wieħed jaqra ktieb u jkun diġà  qiegħed jaħseb biex jaqra li jkun imiss - Horace Portelli fuq Facebook.

Charles għalhekk jibqa' validu, għax minkejja s-suċċessi tiegħu baqa' umli u jżomm saqajh mal-art....

-Victor Fencech fuq Facebook.

L-ewwel ħaġa li laqtitni fil-poeżii ta' Charles Casha hija l-maturità ta' dan il-kttieb u poeta : Maturità fil-kitba u fil-ħsueb.

- Omar Segurna - Paġna Letterarja - L-Orizzont - 31.05.2014

"Mumenti" jixhdu kittieb li tgħallem sewwa s-sengħa tal-kitba, imma anki bniedem matur li wasal biex fehem bosta misteri fil-ħajja tal-bniedem.

-Patrick Sammut - Il-Pont - Ġunju 2014.

Versi tassew sbieħ ...ħsibijiet nobbli, xi drabi reliġjużi, anzi spiritwali.

-Carmel G. Cauchi - siltiet minn ittra personali lill-Awtur dwar il-ktieb "Mumenti". 

'salpajt 'il barra fuq dgħajsa tal-qlugħ li ħaditni nitbandal fuq il-versi sbieħ tal-poeżiji tiegħek' 

-Josianne X. Azzopardi - silta minn messaġġ lill-awtur. - 18.06.2014

'Jislet manifest poetiku mqanqas xi drabi b'temi soċjo-politiċi u bil-kwalitajiet li jagħmluna bnedmin' .

'il-poeżija ta' Casha hija mużika li tpaxxi s-sens tas-smigħ li l-moħħ jirreġistraha u jinterpretaha.'

-Andrew Sciberras dwar "Mumentiż".

'sens ta' pjan u struttura fil-mod tar-rakkontar, ekonomija sħiħa fil-kliem u fil-frażjoloġija.  Malti mill-aħjar u eleganti...nisġa ċara ta'karattri li jinqalgħu mill-ewwel. jirrakkonta realtajiet attwali ta' żmienna u jibqa' dejjem eleganti fil-ħsieb u fil-lingwaġġ.'

-Profs Oliver Friggieri - dwar il-ktieb "Martina@chat.com"

Charles Casha hu meqjus mhux biss prolifiku imma wkoll ekklettiku fis-sens ġenwin u mifrux tal-kelma.

-Gorg Peresso - fuq Campus FM.

Bniedem x'aktarx kwiet imma riflessiv. Ċertament hemm umanità kbira f'ħafna mir-rakkonti tiegħu bla ma jbiddilhom f'pathos sentimentali.

-Gorg Peresso -  fuq Campus FM.

 - 

Ġa qrajt xi ftit mill-poeżiji u sibthom friski u ġenwini, kemm fl-hena, melankonija, ħolm. ħsieb eċċ

-Maria Grech Ganado -  f'messaġġ personali lill-awtur dwar il-ktieb RIFLESSI.

Dan ix-xogħol ta' Casha huwa eżempju ieħor ta' kemm il-kittieb Malti, fi gradi u modi differenti ta' letterrarjetà qiegħed jirrifletti r-realtà li hi magħrufa l-iżjed mill-qarrejja tiegħu.

-Oliver Friggieri  - Ktieb Għal Amy.

F'din il-ġabra l-poeta jimxi  wara l-ħsus interni li ma tridx wisq sintonizzazzjoni jew xi tagħmir miġjub minn pjaneta oħra biex tiggosta jew tapprezza  t-tonalità bnedmija tagħhom.

-Walid Nabhin - dwar il-ktieb Riflessi.

Casha's prose has a colloquial brightness that will appeal to ten year olds.

-Paul Xuereb - The Sunday Times.

Fra Mudest sar klassiku fil-letteratura tagħna.

-Sergio Grech  - In-Nazzjon

L-awtur għaraf idaħħal ħlejqa oħra fil-mitoloġija folkloristika ta' Malta u Għawdex.

-Ġorġ Mallia - Il-Fra li ta tbissima - fil-ktieb 40 sena Fra Mudest.

Dawn l-erba' drammi ta' Casha huma awgurju sabiħ fi staġun ġdid tat-teatru fl-iskola Maltija, skola li m'għandhiex taqa' lura ħdejn oħrajn fl-għarfien tal-importanza li għandu dan il-ġeneru fit-trawwim tal-persuna.

-Oliver Friġġieri - Daħla għall-ktieb -Minn Bejn il-Kwinti.

Dan ta' Casha mhux xi volum għall-ixkaffa iżda jrid jitqies bħala xogħol ta' investigazzjoni  għal edukazzjoni organika u applikata  għall-immedjatezza tar-realtà.

- Mario Azzopardi -  Il-Mument dwar - Minn Bejn il-Kwinti.

Casha has clearly revelled in writing this book

-Simone Spiteri - The Sunday Times..

"Il-Kalbb" makes excellent reading, not least because Charles Casha knows full well how youths

think and react and is perfectly capable of translating his real-life experiences with children and pre-adults, and a stage environment onto paper.  

-Tanja Cilia - Il-Klabb - L-Għaxar Anniversarju - The Times. 

Napprezza ħafna l-mod kif jirnexxilek tirrakkonta realtajiet attwali ta' żmienna u tibqa' dejjem eleganti fil-ħsieb u fil-lingwaġġ. Dawn huma merti ta' importanza kbira.

-Oilver Friġġieri - minn ittra lill-awtur dwar - Martina@chat.com.

Dan hu ktieb li għandu jinqara..

-Frans Galea - It-Torċa dwar - Martina@chat.com.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now